Minecraft PC IP: play.cubecraft.net

CubeCraft Games

Rules (??) - CubeCraft Games

Rules

The rules and guidelines for playing on CubeCraft

Les normes estan traduïdes per la seva conveniència. Aquesta traducció està basada en la versió anglesa.
Última modificació: 11-05-2020

1 - Normes de jugabilitat del servidor

1.1 - Skins i noms d'usuari inapropiats

Qualsevol jugador amb una skin o nom d'usuari inapropiat que l'staff consideri ofensiu serà banejat del servidor fins que la característica en qüestió s'hagi canviat per una més apropiada.

1.2 - Ús de modificacions o clients il·legals (trampes)

Tots els clients o modificacions que proporcionen un avantatge que canvia el joc són il·legals. L'ús de clients o modificacions il·legals està estrictament prohibit. Modificacions com kill aura, anti-knockback, x-ray, auto-clicker, click-macros, freecams, mini-mapes amb les localitzacions dels jugadors, volar i RegEdit són tots exemples de modificacions il·legals. Fer equip amb algú que utilitza modificacions no permeses amb l'objectiu d'obtenir un avantatge en el joc també causarà una sanció. Per obtenir una llista dels clients i modificacions permeses, llegeix això: https://cbecrft.net/mods Pots apel·lar el teu ban/mute aquí: https://appeals.cubecraft.net

Duració de la sanció: 7 dies de ban (només Sentinel) -> 30 dies de ban -> Ban permanent.

1.3 - Drag clicking

El "drag clicking" és definit com arrossegar el dit per sobre d'un ratolí mecànic o configurar el botó de clicar a la roda del ratolí. El drag clicking no està permès i pot causar un ban de Sentinel. Utilitzar múltiples ratolins al mateix temps també pot causar un ban.

1.4 - Teaming/Crossteaming

El "Teaming" és definit com ajudar intencionalment a un jugador enemic en una partida de mode solitari. "Crossteaming" és definit com ajudar intencionalment a un jugador d’un equip enemic en una partida de mode d'equip. Tant el “teaming” com el “crossteaming” estan estrictament prohibits en jocs que tenen mode solitari i mode d'equip disponibles. El teaming està permès en FFA, Assassinations i MinerWare. Fer "teaming" estar permès si tots els jugadors vius es posen d'acord en fer-ne.

Duració de la sanció: Ban d'1 dia -> Ban de 7 dies -> Ban de 30 dies -> Ban permanent

1.5 - Trolling

"Trolling" vol dir realitzar una acció amb l'objectiu de molestar a un altre jugador intencionalment. Fer "trolling" està estrictament prohibit. El "trolling" es pot manifestar de moltes maneres, des de matar/ferir companys d'equip o trencar el banc de treball per robar coses dels companys, fins a destruir defenses sense cap raó en jocs com BlockWars, enviar spam a un jugador amb invitacions d'amistat/party o col·locar torres incorrectament a Tower Defense. El "trolling" també pot succeir a EggWars, on els jugadors tanquen a altres jugadors al seu spawn amb obsidiana expressament per fer kill farming o simplement molestar-los, mantenint-los tancats sense destruir el seu ou. Fer servir cartells per evitar un mute o fer servir skins inapropiades moltes vegades pot causar un ban.

Duració de la sanció: Advertència -> Ban d'1 dia -> Ban de 7 dies -> Ban de 30 dies -> Ban permanent

1.6 - Camping

"Camping" vol dir allargar la partida innecessàriament fent que els jugadors no es puguin apropar a tu. Fer camping està estrictament prohibit. El camping es pot manifestar de les següents maneres: fer skybase, construir una base a fora de l’àrea de joc normal, envoltar-te a tu mateix amb lava perquè ningú pugui apropar-se o fer-te inaccessible de qualsevol altra manera. Fer camping a les botigues d’Assassinations no et causarà cap ban, tot i això és millor no fer-ho ja que pot frustrar als altres jugadors. Recol·lectar recursos de generadors a Eggwars (ferro, or o diamants) durant molt de temps o defensar l’ou no està considerat fer camping.

Duració de la sanció: Advertència -> Ban d'1 dia -> Ban de 7 dies -> Ban de 30 dies -> Ban permanent

1.7 - Abús de bugs (o errors)

Abús de bugs es defineix com l’ús intencional d’un bug o error de qualsevol forma. L’abús d’errors està estrictament prohibit. Si trobes un bug, ens en pots informar aquí: https://cbecrft.net/bugs Treballar amb algú conscientment perquè abusi d’un error per tu també pot causar un ban.

Duració de la sanció: Ban de 7 dies -> Ban de 30 dies -> Ban permanent

1.8 - Multiaccounting

Multiaccounting vol dir ultilitzar diferents comptes amb l'objetiu d'aconseguir un avantatge en una partida. Aquests comptes poden ser teus o d'algú altre. Això inclou fer servir comptes alternatius per omplir equips enemics amb jugadors inútils, o fer kill farming en jocs com FFA y Assassinations. Els jugadors atrapats trencant aquesta norma tindran les estadístiques reiniciades. Fer bounty farming a Assassinations també està prohibit. Bounty farming es defineix com fer servir un compte alternatiu o un altre jugador per matar-lo repetidament, per aconseguir la recompensa (bounty) les vegades que faci falta, aconseguint així milers de monedes en qüestió de minuts. Com que aquesta no és la manera de jugar Assassinations, es va decidir no permetre fer aquesta pràctica.

1.9 - Evitar sancions

Evitar sancions vol dir fer servir un altre compte per evitar un ban o mute. Evitar un càstig donarà com a resultat l’aplicació d’aquesta sanció a l’altre compte, excepte en casos de skins o noms d’usuari inapropiats. Evitar sancions repetidament pot causar una extensió d’aquesta.

1.10 - Presentar evidència falsificada

Presentar evidència falsificada a la pàgina de reports causarà un ban permanent del nostre servidor i de la plataforma de reports. Serem extremadament estrictes amb aquesta mena de comportament.

1.11 - cc_rules_sections_1_items_11_title

cc_rules_sections_1_items_11_description

2 - Normes del xat del servidor

Server chat rules apply to ALL server chat, including party chat and private messages.

2.1 - Insultar

Insultar o fer servir un llenguatge inapropiat en el xat està estrictament prohibit. A més, tot tipus de missatge d’odi (per exemple, contra una religió, una raça, etc.) causarà un mute directe. Les sancions per bullying queden a criteri de l'equip de moderadors. Emmascarar paraulotes també causarà una sanció. Insultar o amenaçar en una apel•lació causarà una sanció.

Duració de la sanció: Advertència → Mute de 3 dies → Mute de 7 dies → Mute de 30 dies → Mute permanent

2.2 - Amenaçar

Amenaçar vol dir fer servir qualsevol tipus de llenguatge amb la intenció d’amenaçar a un altre jugador amb accions en la vida real, atacs DDoS o exposar dades personals i privades. Les amenaces estan estrictament prohibides.

Duració de la sanció: Mute de 30 dies → Mute permanent

2.3 - Trolling

Fer "trolling" en el xat vol dir fer servir qualsevol tipus de llenguatge destinat a confondre o enganyar a altres jugadors. Això inclou dir als jugadors que premin Alt+F4 i fer servir codis de colors per enviar missatges privats falsos. Fer "trolling" en el xat està estrictament prohibit.

Duració de la sanció: Advertència → Mute d'1 dia → Mute de 7 dies → Mute de 30 dies → Mute permanent

2.4 - Spam

Fer spam és definit com enviar missatges repetits en un període de temps curt, sovint innecessàriament. Alguns exemples són: enviar cadenes de símbols a l’atzar, enviar el mateix missatge repetidament, demanar ranks, comptes, etc. Fer spam està estrictament prohibit.

Duració de la sanció: Advertència → Mute d'1 dia → Mute de 7 dies → Mute de 30 dies → Mute permanent

2.5 - Suplantació d’identitat

La suplantació d’identitat es defineix com qualsevol intent d’enganyar als altres jugadors perquè creguin que ets un membre del staff o un YouTuber. La suplantació d'identitat está estrictament prohibida.

Duració de la sanció: Advertència → Mute d'1 dia → Mute de 7 dies → Mute de 30 dies → Mute permanent

2.6 - Estafar

Estafar vol dir intentar enganyar a un jugador perquè reveli informació personal com una contrasenya, domicili, informació financera entre d'altres. Les estafes estan estrictament prohibides i causaran un mute permanent immediat. Vendre comptes, capes d'Optifine i oferir ranks públicament causarà un mute. Aquesta norma no s'aplica a sorteigs de YouTube.

Duració de la sanció: Mute permanent

2.7 - Fer publicitat

Fer publicitat vol dir promocionar altres servidors, comptes de xarxes socials, canals de YouTube/Twitch o qualsevol altre servei. La publicitat ocasional de vídeos de YouTube o streamings està permesa, però causarà una sanció si es converteix en spam. Els usuaris amb rank de YouTuber tenen permès promocionar els seus comptes de xarxes socials.

Duració de la sanció: Advertència (no s’aplica quan es tracta de publicitat d’altres servidors) → Mute d'1 dia → Mute de 7 dies → Mute de 30 dies → Mute permanent

2.8 - Doxing

Doxing es defineix com la filtració d’informació privada sense consentiment, generalment amb un propòsit maliciós. Aquesta pràctica pot causar un ban de tota la network.

Duració de la sanció: cc_rules_sections_2_items_8_punishment_track

2.9 - cc_rules_sections_2_items_9_title

cc_rules_sections_2_items_9_description

3 - Normes dels fòrums

Totes les normes del xat del servidor també s’apliquen als fòrums.

3.1 - No fer servir un llenguatge inapropiat o ofensiu de cap tipus. (Això inclou insults.)

Duració de la sanció: cc_rules_sections_3_items_1_punishment_track

3.2 - No fer bullying.

Duració de la sanció: cc_rules_sections_3_items_2_punishment_track

3.3 - No publicar enllaços de vídeos promocionant altres servidors.

Duració de la sanció: cc_rules_sections_3_items_3_punishment_track

3.4 - No fer Necro-posting. Això vol dir fer reviure fils que no han estat inactius durant 3 setmanes. Aquesta norma no s’aplica a publicacions de notícies, jocs o fils de presentació.

Duració de la sanció: cc_rules_sections_3_items_4_punishment_track

3.5 - No discutir amb el personal. Els membres del personal treballen molt perquè el servidor funcioni perfectament.

Duració de la sanció: cc_rules_sections_3_items_5_punishment_track

3.6 - No fer preguntes sobre informació confidencial al personal, com dates d’actualitzacions, informació d’IP dels jugadors, etc.

Duració de la sanció: cc_rules_sections_3_items_6_punishment_track

3.7 - No crear fils fent peticions.

3.8 - No fer like farming o post farming.

Duració de la sanció: cc_rules_sections_3_items_8_punishment_track

3.9 - No fer publicacions innecessàries o sense sentit.

Duració de la sanció: cc_rules_sections_3_items_9_punishment_track

3.10 - No està permès publicar més de 2 "bumps" en un mateix fil. Un "bump post" es una publicació que no té contingut i es fa servir només per portar el fil al primer lloc de la llista de publicacions.

Duració de la sanció: cc_rules_sections_3_items_10_punishment_track

3.11 - No repeteixis temes que ja han estat discutits anteriorment, tret que el fil anterior estigui bloquejat o hagi estat inactiu durant més de 3 setmanes.

Duració de la sanció: cc_rules_sections_3_items_11_punishment_track

3.12 - La creació de comptes alternatius està prohibida. Això és així per evitar els comptes creats per fer "trolling", spam i els comptes creats per evitar sancions. Els bans queden a criteri dels membres del personal.

Duració de la sanció: cc_rules_sections_3_items_12_punishment_track

3.13 - Fer "trolling" no està permès al fòrum. Està prohibit fer una acció amb l’únic objectiu de molestar o intimidar a un altre usuari, ja sigui a través de publicacions, el nom d’usuari, la firma, etc.

Duració de la sanció: cc_rules_sections_3_items_13_punishment_track

3.14 - cc_rules_sections_3_items_14_title

cc_rules_sections_3_items_14_description

Duració de la sanció: cc_rules_sections_3_items_14_punishment_track

3.15 - cc_rules_sections_3_items_15_title

cc_rules_sections_3_items_15_description

Duració de la sanció: cc_rules_sections_3_items_15_punishment_track

3.16 - cc_rules_sections_3_items_16_title

cc_rules_sections_3_items_16_description

3.17 - cc_rules_sections_3_items_17_title

cc_rules_sections_3_items_17_description

Duració de la sanció: cc_rules_sections_3_items_17_punishment_track

4 - Normes de Discord

Totes les normes del xat del servidor també s’apliquen al Discord.

4.1 - No tenir un estat de "Jugant a..." inapropiat.

Duració de la sanció: cc_rules_sections_4_items_1_punishment_track

4.2 - No tenir un nom d’usuari inapropiat.

Duració de la sanció: cc_rules_sections_4_items_2_punishment_track

4.3 - No enviïs missatges a staff-help tret que realment tinguis un problema.

Duració de la sanció: cc_rules_sections_4_items_3_punishment_track

4.4 - Evitar debats controvertits (política, religió, etc.)

Duració de la sanció: cc_rules_sections_4_items_4_punishment_track

4.5 - No fer servir moduladors per canviar la veu en els canals de veu.

Duració de la sanció: cc_rules_sections_4_items_5_punishment_track

4.6 - No comportar-se de manera desagradable en els canals de veu (cridar, posar música alta, etc.)

Duració de la sanció: cc_rules_sections_4_items_6_punishment_track

4.7 - No fer spam.

Duració de la sanció: cc_rules_sections_4_items_7_punishment_track

4.8 - Vendre comptes o qualsevol producte està estrictament prohibit.

Duració de la sanció: cc_rules_sections_4_items_8_punishment_track

4.9 - No fer publicitat a través de missatges privats.

Duració de la sanció: cc_rules_sections_4_items_9_punishment_track

4.10 - No insultar. Fer bullying no està permès i les sancions queden a criteri de l'equip del personal.

Duració de la sanció: cc_rules_sections_4_items_10_punishment_track

4.11 - Fer publicitat d'altres servidors no està permès.

Duració de la sanció: cc_rules_sections_4_items_11_punishment_track

4.12 - Amenaçar altres membres a través de missatges privats pot causar un ban.

Duració de la sanció: cc_rules_sections_4_items_12_punishment_track

4.13 - Fer servir els canals incorrectament pot causar un ban.

Duració de la sanció: cc_rules_sections_4_items_13_punishment_track

4.14 - cc_rules_sections_4_items_14_title

cc_rules_sections_4_items_14_description

Duració de la sanció: cc_rules_sections_4_items_14_punishment_track

4.15 - cc_rules_sections_4_items_15_title

cc_rules_sections_4_items_15_description

Duració de la sanció: cc_rules_sections_4_items_15_punishment_track

cc_rules_sections_4_items_16_title