Blocked Connections

Discussion in 'Support' started by Buuuddy, Dec 30, 2018.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. Buuuddy

  Buuuddy Mod
  Staff Member Moderator

  Messages:
  1,748
  Likes Received:
  4,538
  Trophy Points:
  309
  Buuuddy
  Mod
  PLUS
  ¡Traducción al Español abajo!
  Nederlandse versie onderaan!
  Svensk version nedan!
  النسخة العربية فالأسفل!
  Türkçe çeviri!
  Tradução Portuguesa em baixo!
  Българска версия по-долу!
  traduzione in italiano sottostante!
  Внизу русская версия!


  Ever since blocked connections were introduced, there have been a lot of people having issues with it. As it was neither announced nor explained, I’ve made this thread to easily refer to when questions about or issues with blocked connections arise.

  What is a blocked connection?

  Blocked connections have been developed in order to reduce the amount of rule breaking, more specifically cheaters who evade their bans by switching IP addresses. There are two types, which can be distinguished using the error code. Your error code is shown on your screen when you attempt to log into the server. It starts with either a ‘v’ or a ‘c’ followed by multiple digits.

  chrome_2019-07-08_14-21-06.jpg
  Don't see this screen? Talk to a staff member via #staff-help! https://discord.gg/cubecraft
  • If your error code starts with a ‘v’, then your connection is not being supported because of a suspicious IP address. This is most commonly caused by using a VPN, but also providers that lower or otherwise alter your IP or ping or any other third party software are being blocked by this protection. These IP addresses are permanently blocked, but know that the block entirely rests on your IP address and not on your account.

  • If your error code starts with a ‘c’, then your IP address is being blocked by Sentinel, our in-house anti-cheat system. Sentinel will now temporarily block specific connections when an account is caught cheating on it. The duration of the IP block is automatically calculated by Sentinel—based on the amount of other accounts that are associated with the current and previous IPs, along with the punishments they have received. The durations of these IP blocks vary between minutes and months.
  What should I do?

  Your next steps depend on the type of the blocked connection.
  • If your error code starts with a ‘v’, then you will have to turn off any connection modifiers in order to join the network. Remember that your IP is constantly secured. If you are not using such software and you believe your IP was incorrectly blocked, then please contact support@cubecraft.net and provide a screenshot of your kick screen. Keep in mind that any abuse through the support system may lead to actual bans from the network.
  • If your error code starts with a ‘c’, then you will have to wait for your IP block to expire. Once the IP block expires, you will either be able to join the server or you will see a Sentinel ban screen. If you are able to join, have fun. If you are not, then you will have to go through the process of appealing, following the steps shown on your ban screen. Please do not ask staff members about the duration of your IP block—this is information we cannot provide to you.
  If anything remains unclear, feel free to contact a moderator or seek for help on our Discord.

  Desde que el bloqueo de conexión fue implementado, han surgido muchas dudas al respecto. Debido a que esto no fue anunciado o explicado, he realizado este thread para resolver algunas preguntas.

  ¿Qué es una blocked connection / conexión bloqueada?

  El bloqueo de conexiones ha sido desarrollada con el objetivo de reducir la cantidad de jugadores que rompen las reglas. Más específicamente, cheaters que evaden sus baneos cambiando sus direcciones de IP.
  Hay 2 tipos de bloqueos de conexión, las cuales pueden distinguirse por el código de error (error code).
  El código de error aparecerá en pantalla cuando intentes entrar al servidor y tu conexión se encuentre bloqueada. La misma comienza con la letra “v” o “c” seguido por múltiples números.

  chrome_2019-07-08_14-21-06.jpg
  ¿No ves esta imagen? Contáctate con un miembro del staff por medio de #staffhelp en discord. https://discord.gg/cubecraft
  • Si tu código de error comienza con “v”, esto significa que tu conexión no está permitida en el servidor por ser considerada una dirección IP sospechosa. La mayor parte de las veces esto es causado por usar una VPN. También puede ocurrir con programas que modifiquen tu dirección IP o ping.
   Estas direcciones de IP están bloqueadas permanentemente, pero ten en cuenta que ese bloqueo afectará a tu IP, no a tu cuenta

  • Si el código de error comienza con “c”, esto significa que tu dirección IP está siendo bloqueada por Sentinel, nuestro anticheat. Sentinel bloquea algunas conexiones temporalmente cuando una cuenta fue atrapada usando trampas. La duración del bloqueo de IP es calculado automáticamente por Sentinel -basado en la cantidad de cuentas asociadas a esa IP, junto a los castigos de las mismas-. Las duraciones de estos bloqueos pueden ser de algunos minutos, hasta incluso meses.
  ¿Qué puedo hacer?

  Los siguientes pasos dependen del tipo de conexión bloqueada.
  • Si tu código de error comienza con “v”, deberás desactivar todo tipo de modificador de conexión que tengas instalado para poder acceder al servidor. Recuerda que tu dirección IP en el servidor es segura y no es difundida. Si no estás utilizando ningún software que modifique tu conexión y crees que tu IP fue bloqueada incorrectamente, por favor ponte en contacto por email a support@cubecraft.net y adjunta una captura de pantalla con el código de error que obtienes al intentar ingresar al servidor. Ten en cuenta que todo tipo de abuso a través del sistema de soporte puede concluir en un baneo de la network.
  • Si tu código de error comienza con “c”, deberás esperar a que el bloqueo de IP expire. Una vez que esto ocurra, podrás ingresar al servidor nuevamente (u obtendrás un código de apelación en el caso de que tu cuenta haya sido atrapada usando modificaciones no permitidas). No solicites al staff por cuanto tiempo estará bloqueada tu IP - esta es una información que no podemos darte.
  Si tienes alguna otra duda, contacta con un moderador o busca ayuda en nuestro Discord.
  Translated by @Capitan

  [​IMG]
  Sinds het begin van 'blocked connections' (=geblokkeerde internetverbinding) zijn er heel wat mensen die hiermee problemen ondervinden. Omdat het nooit werd aangekondigd en ook nooit werd uitgelegd, heb ik deze post gemaakt om naar te verwijzen wanneer er zich een probleem of vraag omtrent deze geblokkeerde verbinding voordoet.

  Wat is een blocked connection?

  Blocked connections zijn gemaakt met als doel het tegengaan van spelbrekers: meer specifiek de cheaters die hun ban kunnen ontwijken door hun IP-adres te veranderen. Er zijn twee verschillende soorten van mislukte verbindingen; deze kunnen we van elkaar onderscheiden door middel van de errorcode die je ziet wanneer je op de server probeert te gaan. Het begint met ofwel een 'v' ofwel een 'c' en wordt gevolgd door meerdere cijfers.

  chrome_2019-07-08_14-21-06.jpg
  Zie je dit scherm niet? Neem contact op met een staflid via onze Discordserver! https://discord.gg/cubecraft
  • Als je errorcode met een 'v' start, dan wordt je internetverbinding niet ondersteund omwille van een verdacht IP-adres. Dit word meestal veroorzaakt door het gebruik van een VPN, maar ook providers die je IP of ping verbeteren, verslechteren of gewoonweg aanpassen, kunnen geblokkeerd worden door deze beveiliging. Het IP dat je gebruikt, is voor altijd geblokkeerd, maar je accounts worden op geen enkele manier gestraft.

  • Als je errorcode met een 'c' start, dan wordt je internetverbinding tegengehouden door Sentinel, onze zelfgemaakte anti-cheat. Sentinel houdt nu tijdelijk IP-adressen tegen waarop een account geband werd voor cheaten. De duur van deze IP-blocks wordt automatisch bepaald door Sentinel; het baseert zich op het aantal accounts -en de bans of mutes die ze hebben gehad- op je huidige, maar ook je vorige IP-adressen. Soms duren deze IP-blocks enkele minuten, maar het kan oplopen tot meerdere weken of maanden.
  Wat moet ik nu doen?
  De stappen die je onderneemt, hangen af van de soort verbindingsblock die voor jou van toepassing is.
  • Als je errorcode met een 'v' start, dan zal je alles wat een invloed heeft op je internetverbinding moeten uitschakelen om terug op de server te kunnen. Onthoud dat je IP-adres altijd veilig is. Als je niets gebruikt wat je internetverbinding aanpast -en dus denkt dat je IP-adres foutievelijk geblokkeerd is- zal je een mail moeten sturen naar support@cubecraft.net (in het Engels) waarin je ook een screenshot van je disallowed-connection-scherm stopt. Vergeet niet dat je niet ongestraft misbruik van het supportteam kan maken.
  • Als je errorcode met een 'c' start, dan zal je moeten wachten tot je IP-block verloopt. Eens dat gebeurt, zal je ofwel op de server kunnen ofwel zal je een banscreen van Sentinel te zien krijgen. Als je op de server kan, ga je gang! Zo niet, dan zal je een appeal moeten inzenden door de stappen op je banscreen te volgen. Vraag stafleden niet naar de duur van je IP-block; dit is informatie die we niet kunnen delen.
  Als er nog steeds iets onduidelijk is, aarzel dan niet om contact op te nemen via onze Discordserver.
  Translated by @Buuuddy
  Ända sedan “blocked connection/blockerad anslutning” var införd har det varit många som fått problem med detta. Eftersom det inte har meddelats om eller förklarats har jag gjort denna tråd för att enkelt kunna hänvisa till, då frågor om eller problem med “blocked connection/blockerad anslutning” sker.

  Vad är en “blocked connection/blockerad anslutning”?

  Blocked connection/blockerad anslutning har utvecklats för att minska regelbrytande, eller mer specifikt fuskare som undviker sin bannlysning genom att byta IP adress. Det finns två olika typer som kan särskiljas med hjälp av din “error code”. Din “error code” visas på skärmen när du försöker ansluta till servern. Den börjar med antingen ett “v” eller ett “c” följt av flera siffror.

  chrome_2019-07-08_14-21-06.jpg Ser du inte denna skärm? Prata med personal via #staff-help! https://discord.gg/cubecraft
  • Om din error code börjar med ett “v” stöds inte din anslutan på grund av en misstänksam IP adress. Detta beror oftast på användandet av en VPN, men även leverantörer som sänker eller på annat sätt ändrar din IP, ping eller någon annan programvara från tredje part blockeras av detta skydd. Dessa IP adresser är permanent blockerade, men notera att det endast är din IP adress som är blockerad, inte ditt konto.
  • Om din “error code” börjar med ett “c” är din IP adress blockerad av Sentinel, vårt antifusk system. Sentinel kommer nu tillfälligt blockera vissa anslutningar då ett konto upptäcks fuska. Längden av IP blocken räknas automatiskt ut av Sentinel - baserat på antalet andra konton som är kopplat till den nuvarande och tidigare IP adresser, och även de straff som givits till dessa konton. Längden på blockeringen av IP adressen varierar mellan minuter och månader.
  Vad ska jag göra?

  Ditt nästa steg beror på typen av “blocked connection/blockerad anslutning”.
  • Om din error code börjar med ett “v” måste du stänga av eventuella anslutningsmodifierare för att kunna ansluta till nätverket. Kom ihåg att din IP adress skyddas konstant. Om du inte använder en sådan programvara och tror att din IP var felaktigt blockerad, kontakta då support@cubecraft.net och förse en skärmdump av ditt kick meddelande. Missbruk av support-systemet kan resultera i en bannlysning från nätverket.

  • Om din error code börjar med ett “c”, då måste du vänta tills din IP inte längre är blockad. När din IP inte längre är blockerad kommer du antingen kunna ansluta till nätverket eller så visas ett Sentinel bannlysning meddelande. Om du kan ansluta, ha kul. Om inte måste du gå igenom överklagningsprocessen (appeal-processen) och följa alla steg som visas på bannlysningsskärmen. Vänligen fråga inte personal om längden på din IP block - det är information vi inte kan förmedla.

   Om något ännu är oklart, ta dig friheten att kontakta en moderator eller fråga efter hjälp på vår Discord.
  Translated by @Kloska
  منذ ظهور مشكلة 'اتصال غير مسموح' او 'اتصال غير صالح' ، نحن علمنا ان هناك الكثير من الناس يعانون من هذه المشاكل. كما لم يتم الاعلان عنها او شرحها ، لقد كتبت هذا الموضوع للاجابة عن الاسئله ببساطة او اوضح المشاكل التي تؤدي الي حدوث هذه المشكلة.

  ماهو اتصال غير مسموح / غير صالح؟

  لقد تم تطوير مشكلة اتصالات غير صالحه / غير مسموح بها من اجل تقليل مقدار كاسرين القواعد ، او بمعني ادق الذين يتخطون الحظر عن طريق تبديل عناوين الIp ( بروتوكول الانترنت ). هناك نوعان ، التي يمكن تمييزها عن طريق استخدام رمز الخطأ. رمز الخطأ الخاص بك يظهر علي الشاشة عند محاولة تسجيل الدخول الي الخادم ( السيرفر ). يبدأ باثنين اما ' c ' او ' v ' متبوعين بأرقام متعددة.

  chrome_2019-07-08_14-21-06.jpg لا تري هذه الشاشة؟ تكلم مع شخص من فريق العمل في https://discord.gg/cubecraft #staff-help
  • -اذا كان رمز الخطأ الخاص بك يبدأ ب ' v ' ، اذا اتصالك غير مدعوم بسبب عنواين Ip مشتبه بها. وهذه المشكله غالبا تحدث بسبب استخدامك VPN ( شبكة خاصه افتراضيه ) ، ولكن ايضا مقدمي هذه الاشياء او غير ذلك يغير ال Ip الخاص بك او اي برنامج من طرف ثالث يتم حظره عن طريق هذه الحماية.
  • -اذا كان رمز الخطأ الخاص بك يبدأ ب ' c ' ، اذا عنوان ال Ip الخاص بك تم حظره عن طريق سينتينيل ( مكافح الغش ) ، الخاص بنا. سينتينيل ( مكافح الغش ) سوف يحظر اتصالات محددة بشكل مؤقت عندما يتم اكتشاف حساب يكسر القوانين او يتم الغش عليه. مدة حظر ال Ip يتم حسابتها تلقائيا بواسطه سينتينيل ( مكافح الغش ) --- استنادا الي مقدار الحسابات الاخري المرتبطة بالIp الحالي والسابق ، وايضا مع العقوبات التي تم الحصول عليها. مدة حظر ال Ip تختلف بين دقائق و شهور.
  ماذا علي ان افعل؟

  خطواتك القادمة تعتمد علي نوع الاتصال غير مسموح / غير صالح.
  • -اذا كان رمز الخطأ الخاص بك يبدأ ب ' v ' ، اذا سيكون عليك ان تطفىء اي شىء يعدل علي اتصالك لكي تدخل الي الشبكة ( السيرفر ). تذكر ان ال Ip الخاص بك محمي باستمرار. اذا كنت لا تستخدم برمجيات مثل هذه وانت تظن ان تم حظر ال Ip الخاص بك عن طريق الخطأ ، تواصل معنا عن طريق support@cubecraft.net وارفق لقطة شاشة لرسالة الطرد من الخادم ( السيرفر ). واعلم ان اي اساءه لنظام الدعم قد يؤدي الي حظر فعلي من الشبكه ( السيرفر ).
  • -اذا كان رمز الخطأ الخاص بك يبدأ بك ' c ' ، فيجب عليك الانتظار حتي انتهاء صلاحية فترة حظر ال Ip ( بروتوكول الانترنت ). بمجرد انتهاء حظر ال Ip ، ستتمكن من الدخول الي الخادم ( السيرفر ) او ستري رساله حظر من سينتينيل ( مكافح الغش ). اذا تمكنت من الدخول للسيرفر ، استمتع. ولكن اذا لم تتمكن من الدخول ، فيجب عليك الدخول في عمليات الاستئناف ، باتباع الخطوات الموضحه علي شاشة الحظر. من فضلك لا تسأل اي شخص من فريق العمل عن مدة حظر ال Ip الخاص بك---هذه معلومات لا يمكننا تقديمها لك.
  اذا كان اي شيء مازال غير واضح ، فلا تتردد في التحدث مع مسؤول او طلب المساعده بشأن هذا. https://discord.gg/cubecraft

  Translated by @ItzSadKevin
  Engellenen bağlantılar tanıtıldı beri, onunla mücadele bir sürü insan olmuştur. Olarak reklamı veya açıklanamaz, ben bu iplik kolayca sorular veya sorunlar engellenen bağlantıları ile ortaya çıktığınızda başvurmak için yaptık.

  Engellenen bağlantı nedir?

  Engellenen bağlantılar, kural kırma miktarını azaltmak için geliştirilmiştir, IP adreslerini değiştirerek kendi yasakları kaçınmak daha özel cheaters. Hata kodu kullanılarak ayırt edilebilir iki türü vardır. Sunucuda oturum açmaya çalıştığınızda hata kodunuzu ekranınızda gösterilir. Ya bir 'v' veya 'c' ile başlar ve birden fazla basamak takip eder.

  chrome_2019-07-08_14-21-06.jpg
  Bu resmi görmüyor musun? #staff-help yoluyla bir personel üyesine başvurun. https://discord.gg/cubecraft
  • Hata kodunuzu "v" ile başlarsa, bu şüpheli bir IP adresi olarak kabul edilir çünkü bağlantınız sunucuda izin verilmez anlamına gelir. Çoğu zaman bu bir VPN kullanılarak kaynaklanır. Ayrıca IP adresinizi veya ping değiştirme programları ile de oluşabilir. Bu IP adresleri kalıcı olarak engellenir, ancak bu engellemenin hesabınızı değil, IP 'nizi etkileyeceğini aklınızda bulundurun.
  • Hata kodu "c" ile başlarsa, bu IP adresiniz Sentinel tarafından engellendi anlamına gelir, bizim Anti-cheat. Sentinel, bir hesap tuzaklar kullanılarak yakalanırsa bazı bağlantıları geçici olarak engeller. IP kilit süresi Sentinel tarafından otomatik olarak hesaplanır-bu IP ile ilişkili hesapların miktarına göre, aynı cezalar ile birlikte. Bu tıkanmaların süreleri birkaç dakika, hatta aylar olabilir.
  Ne yapabilirim?

  Aşağıdaki adımlar, engellenen bağlantının türüne bağlıdır.
  • Hata kodunuzu "v" ile başlarsa, sunucuya erişmek için yüklediğiniz herhangi bir bağlantı değiştirici türünü kapatmalısınız. Sunucuda IP adresiniz güvenli ve yayın değil unutmayın. Bağlantınızı değiştiren herhangi bir yazılım kullanmıyorsanız ve IP 'nizin yanlış engellendiğini düşünüyorsanız, lütfen support@cubecraft.net adresinde e-posta yoluyla bize ulaşın ve girmek için çalışırken elde ettiğiniz hata koduyla bir ekran görüntüsü ekleyin Sunucu. Destek sistemi aracılığıyla istismar her türlü ağ üzerinde ban sonunda olabilir unutmayın.
  • Hata kodunuz bir 'c' ile başlarsa, IP engellemen süresinin dolmasını beklemek zorunda kalacak. IP bloğu sona erdiğinde, ya sunucuya katılmak mümkün olacak ya da Sentinel yasağı ekranı göreceksiniz. Eğer katılmak mümkün iseniz, eğlenin. Eğer değilseniz, o zaman sizin yasağı ekranında gösterilen adımları izleyerek, appealing sürecinde gitmek zorunda kalacak. Lütfen IP bloğunuz süresince personel üyelerine sormayın-bu size sağlayamaz bilgilerdir.
  Başka sorularınız varsa, bir moderatör başvurun veya bizim Discord yardım isteyin.

  Translated by @elchuii
  Откакто blocked connections (блокирани връзки) бяха въведени, много хора имат проблеми с тях. Тъй като те не бяха нито обявени, нито обяснени, създадох този тред, за да мога да се обръщам към него, когато възникват въпроси или проблеми с тези връзки.

  Какво е блокирана връзка?

  Блокираните връзки бяха разработени, за да намалят броя на нарушаването на правилата, или по-точно хакерите, които избягват своите наказания, като сменят своя IP адрес. Има два вида блокирани връзки, като видът се разбира от error code-a. Вашият error code се показва на екрана ви, когато се опитвате да влезете в сървъра. Той започва или с ‘v’, или с ‘c’, като бива последван от няколко цифри.

  chrome_2019-07-08_14-21-06.jpg Не виждате този екран? Говорете с член от персонала в #staff-help! https://discord.gg/cubecraft
  • Ако вашият error code започва с ‘v’, вашата връзка не се поддържа поради подозрителен IP адрес. Причината за това най-често е използването на VPN, но също така интернет доставчици които намаляват или по друг начин променят вашия IP или ping или друг софтуер на трета страна, са блокирани от тази защита. Тези IP адреси са перманентно блокирани, но знайте, че блокът изцяло се основава на вашия IP адрес, а не на акаунта ви.
  • Ако вашия error code започва с ‘c’, вашият IP адрес бива блокиран от Sentinel, нашата anti-cheat система. Sentinel временно ще блокира конкретни връзки, когато акаунт е бил хванат да хаква/мами. Продължителността на този IP блок е автоматично изчислен от Sentinel, като зависи от бройката на акаунтите, които са свързани със сегашните и предишните IP-та, както и наказанията, които са получавали. Тяхната продължителност може да бъде дълга от минути до месеци.
  Какво да правя?

  Следващите ви стъпки зависят от вида на блокираната връзка.
  • Ако вашият error code започва с ‘v’, ще трябва да изключите вашите модификатори на връзката, за да можете да се присъедините отново към мрежата. Не забравяйте, че вашият IP е постоянно защитен. Ако не използвате такъв софтуер и вярвате, че вашият IP е неправилно блокиран, моля свържете се с support@cubecraft.net, като покажете скрийншот на вашия kick екран. Имайте в предвид, че всяка злоупотреба със системата за поддръжка може да доведе до действителни банове от мрежата.
  • Ако вашият error code започва с ‘c’, ще трябва да изчакате вашият IP блок да приключи. Когато това стане, или ще можете да влезете обратно в сървъра, или ще видите Sentinel бан екран. Ако можете да влезете, забавлявайте се. Ако не можете, ще трябва да преминете през процеса на обжалване, като следвате стъпките, които са показани на вашия бан екран. Моля не питайте персонала за продължителността на вашия IP блок, тъй като това е информация, която не може да ви бъде предоставена.
  Ако нещо е останало неясно, чувствайте се свободни да се свържете с модератор или да потърсите помощ в нашия Discord.

  Translated by @Elenahh
  Desde que 'blocked connections’ (conexões bloqueadas) foram introduzidas, várias pessoas têm tido problemas com elas. Como nunca foi anunciado nem explicado, eu fiz esta thread para ajudar quem tem perguntas ou problemas sobre os vários tipos de conexões bloqueadas.

  O que é uma conexão bloqueada?

  Conexões bloqueadas têm sido desenvolvidas para reduzir a quantidade de quebradores de regras mais especificamente cheaters que invadem os seus bans através de trocas de endereço de IP. Há dois tipos de ban, que podem ser distinguidos no código de erro. O teu código de erro aparece no teu ecrã quando tentas entrar no servidor. Ele ou começa por um 'v' ou por um 'c' seguido por vários dígitos.

  chrome_2019-07-08_14-21-06.jpg Isto não te aparece? Fala com um staff no #staff-help! https://discord.gg/cubecraft
  • Se o teu código de erro começa por um 'v', então a tua conexão não está a ser suportada devido a um endereço de IP suspeito. Isto acontece normalmente devido ao uso de um VPN, mas também por programas que reduzem ou alteram o teu IP ou ping ou por algum software de terceiros que estão a ser bloqueados por esta proteção. Estes endereços de IP estão bloqueados permanentemente, mas fica a saber que o ban está apenas no teu endereço de IP e não na tua conta.

  • Se o teu código de erro começa por um ‘c’, então o teu endereço de IP está a ser bloqueado pelo Sentinel, ou nosso sistema de anticheat. O Sentinel agora vai bloquear conexões específicas quando uma conta é apanhada a cheatar nele. A duração do block do IP é calculada automaticamente pelo Sentinel—baseado na quantidade de contas que estão associadas com o IP atual e com IPs anteriores, assim como as punições que receberam. A duração destes blocks de IP varia entre minutos e meses.
  O que devo fazer?

  Os próximos passos dependem do tipo de conexão não permitida/ conexão inválida.
  • Se o teu código de erro começa por um ‘v’, então tens de desligar todos os modificadores de conexão para poderes entrar na network. Lembra-te que o teu IP está sempre protegido. Se não estás a usar nenhum software deste género e achas que o teu IP foi bloqueado incorretamente, então por favor contacta support@cubecraft.net e providencia um screenshot da tua tela de kick. Tem atenção que qualquer abuso do sistema de suporte pode mesmo resultar num ban da network.
  • Se o teu código de erro começa por um ‘c’, então vai ter de esperar que o block do teu IP expire. Assim que o block do IP expirar, tu ou vais poder entrar no servidor ou vais ver um ban do Sentinel no teu ecrã. Se podes entrar, diverte-te. Se não, então vais ter de passar pelo processo de appealing, seguindo os passos da tua tela de ban. Por favor não perguntas a membros do staff a duração do teu block de IP—esta é informação que não te podemos dar.
  Se tiveres mais alguma dúvida, contacta um moderador ou procura ajuda no nosso Discord.

  Translated by @PedrocasPirocas
  Da quando sono stati introdotti i messaggi di ‘connessione bloccata’ (blocked connection), ci sono state un po’ di persone con dei problemi al riguardo. Dato che questo non è stato né annunciato né tantomeno spiegato prima del suo rilascio, ho creato questo post per far sì che si possa far riferimento a questo ogni qualvolta che ad un giocatore sorgano domande o problemi circa questo fatto.

  Che cos'è una connessione bloccata?

  Le connessioni bloccate sono state sviluppate al fine di ridurre il numero di persone che infrangono le regole, e nello specifico coloro che barano/praticano cheating ed evadono i loro ban cambiando il loro indirizzo IP. Ce ne sono di due tipi, che si possono distinguere in base al loro codice d’errore. Il codice è mostrato sul tuo schermo quando tenti di connetterti al server, iniziando con una lettera ‘v’ o ‘c’ e seguito da dei numeri.

  chrome_2019-07-08_14-21-06.jpg

  Non vedi questa schermata? Contatta un membro dello staff tramite #staff-help! https://discord.gg/cubecraft
  • Se il tuo codice d’errore inizia con una ‘v’, la tua connessione non è supportata in quanto l’indirizzo IP è sospetto. Questo succede comunemente usando un VPN, ma anche con fornitori di rete che abbassano o alterano il tuo IP o il tuo ping, così come software di terzi, si viene bloccati da questa protezione. Questi indirizzi IP sono bloccati permanentemente, però sappi che il blocco è associato all’indirizzo IP e non al tuo account.

  • Se il tuo codice d’errore inizia con una ‘c’, il tuo indirizzo IP è bloccato da Sentinel, il nostro sistema di anticheat. Al momento, Sentinel blocca temporaneamente connessioni specifiche quando l’account è colto nell’atto di barare/cheating. La durata del blocco del tuo IP è calcolata automaticamente da Sentinel, basandosi sul numero di altri account associati a questo indirizzo IP così come quelli precedentemente usati, e con il numero di sanzioni accumulate. La durata di questi blocchi varia da alcuni minuti fino ad alcuni mesi.
  Cosa dovrei fare?

  Il prossimo passo dipende dal tipo di connessione bloccata/non valida.
  • Se il tuo codice d’errore inizia con una ‘v’, dovrai rimuovere tutti i modificatori di connessione per poter entrare nel server. Ricordati che il tuo indirizzo IP è costantemente al sicuro. Se non stai usando dei software e credi che il tuo indirizzo IP sia stato erroneamente bloccato, contatta il nostro supporto tecnico qui: support@cubecraft.net e fornisci degli screen circa la schermata di blocco che vedi. Ricorda che abusare del supporto tecnico può portare ad un ban dall’intero network.

  • Se il tuo codice d’errore inizia con una ‘c’, dovrai attendere che il blocco del tuo IP finisca. Una volta terminato il blocco, dovresti essere in grado di entrare nel server, o al contrario dovresti visualizzare una schermata con ban di Sentinel associato. Se riesci a connetterti, allora divertiti! Se non riesci a connetterti, dovrai fare ricorso, seguendo gli step mostrati nella schermata del tuo ban. Per favore, non chiedere ad un membro dello staff la durata del tuo blocco IP, in quanto questa informazione non ti può essere fornita.
  Se c’è qualcosa di ancora poco chiaro, contatta un moderatore o cerca aiuto nel nostro server di Discord.
  Translated by @coralines
  С тех пор, как появились заблокированные соединения, у многих людей возникли вопросы по этому поводу. Поскольку это не было никак анонсировано, ни объяснено, я создал этот пост, чтобы легко на него ссылаться, когда возникают вопросы или проблемы с заблокированными соединениями

  Что такое заблокированное соединение?

  Заблокированные соединения были разработаны для того, чтобы уменьшить количество нарушений правил, в частности, нарушителей, которые обходят свои наказания путём смены IP-адресов. Существует два типа, на которые можно поделить эти ошибки, отличия этих типов можно увидеть в коде. Ваш код ошибки отображается на вашем экране, когда вы пытаетесь зайти на сервер. Он начинается с буквы «V» или «C», за которой следуют несколько цифр.

  chrome_2019-07-08_14-21-06.jpg
  Не видите этот скрин? Сообщите об этом сотруднику Cubecraft в #staff-help в Discord Cubecraft! https://discord.gg/cubecraft
  • Если ваш код ошибки начинается с буквы «V», значит ваше соединение не поддерживается из-за подозрительного IP-адреса. Это чаще всего вызвано использованием VPN, но эта защита блокирует также провайдеров, которые снижают или иным образом изменяют ваш IP-адрес или пинг или любое другое стороннее программное обеспечение. Эти IP-адреса заблокированы навсегда, но имейте в виду, что блокировка связана с вашим IP-адресом, а не с вашей учетной записью.
  • Если ваш код ошибки начинается с буквы «C», то ваш IP-адрес блокирует Sentinel, нашей собственной античит-системой. Sentinel теперь будет временно блокировать определенные соединения, когда аккаунт был пойман за читерством. Sentinel автоматически рассчитывает продолжительность блокирования IP-адресов на основе количества других учетных записей, связанных с текущим и предыдущим IP-адресами, а также наказаний, которые они получили. Продолжительность этих IP-блоков варьируется от нескольких минут до нескольких месяцев.
  Что я должен делать?

  Ваши дальнейшие действия зависят от типа недопустимого / недействительного соединения.
  • Если ваш код ошибки начинается с буквы «V», то вам придется отключить любые модификаторы подключения, чтобы присоединиться к сети. Помните, что ваш IP постоянно защищен. Если вы не используете такое программное обеспечение и считаете, что ваш IP-адрес был ошибочно заблокирован, обратитесь по адресу support@cubecraft.net и предоставьте снимок экрана ошибкой соединения. Имейте в виду, что любые злоупотребление через систему поддержки может привести к бану.
  • Если ваш код ошибки начинается с «C», то вам придется ждать истечения срока действия вашей IP-блокировки. Когда срок действия IP-блокировки истечет, вы либо сможете присоединиться к серверу, либо увидите экран бана от Sentinel. Если вы можете присоединиться, радуйтесь. Если у вас не получилось это сделать, то вам придется пройти процедуру апелляции, следуя инструкциям на экране вашего бана. Пожалуйста, не спрашивайте сотрудников о продолжительности вашей блокировки по IP - мы не можем предоставить вам эту информацию.
  Если что-то всё равно непонятно, не стесняйтесь связаться с модератором или обратиться за помощью в наш Discord.


  :cube:
   
Thread Status:
Not open for further replies.